Araştırma Yöntemleri: İstatistik ve Yöneylem Araştırması

Kitabı bir bütün olarak ya da bölümler halinde indirebilirsiniz. Bir bütün olarak indirmek için:
AraştırmaYöntemleri: İstatistik ve Yöneylem Araştırması

Bölümler halinde indirmek için:
Giriş, Önsöz ve İçindekiler
Bölüm 01: Ortalamalar, Dağılma ve DeğişkenlikÖlçüleri
Bölüm 02: Probabilite
Bölüm 03: Kesikli Tesadüfi Değişkenler
Bölüm 04: Sürekli Tesadüfi Değişkenler
Bölüm 05: Beklenen Değer ve Momentler
Bölüm 06: Tesadüfi Değişkenlerle İlgili Problemler
Bölüm 07: Kesikli Probabilite Yoğunluk Fonksiyonları
Bölüm 08: Sürekli Olasılık Yoğunluk Fonksiyonları
Bölüm 09: Değişken Değiştirme Yöntemleri
Bölüm 10: Toplumlar ve Örnekler
Bölüm 11: Örnekleme
Bölüm 12: Nokta Tahmin
Bölüm 13: Aralık Tahmin
Bölüm 14: Hipotez Testleri
Bölüm 15: Basit Lineer Regrasyon
Bölüm 16: Varyans Analizi
Bölüm 17: Tesadüfi Bloklar
Bölüm 18: Sıralı Analiz
Bölüm 19: Parametrik Olmayan Yöntemler
Bölüm 20: Zaman Serileri
Bölüm 21: İndeksler
Bölüm 22: Yöneylem Araştırması İçin Temel Kavramlar
Bölüm 23: Lineer Programlama İçin Temel Kavramlar
Bölüm 24: Lineer Programlama
Bölüm 25: Lineer Programlama Modellerinin Kurulması ve Simpleks Yöntem ile Çözümleri
Bölüm 26: Transport Model
Bölüm 27: Tamsayılı Programlama
Bölüm 28: Dinamik Programlama
Bölüm 29: Envanter Modelleri
Bölüm 30: Stokastik Süreçler ve Markov Zincirleri
Bölüm 31: Bekleme Hatları (Kuyruk) Teorisi
Bölüm 32: Modelleme ve Simulasyon
Bölüm 33: Proje Planlaması C.P.M.-P.E.R.T.
Bölüm 34: Yatırım Planlaması
Bölüm 35: Kalite Kontrol